Společnost Interiéry Praha, ProjektCOM a společnost SD AKORN (IP a PC jsou její součástí) shání investory, podílníky, partnery a zájemce o družstevní členství do projektu „Keramička Hořice“ (FOTOGALERIE NA KONCI STRÁNKY).

Hlavní organizátor projektu je pan Jaromír Hájský, který je zároveň držitel patentu a užitných vzorů k výrobě dlaždic a obkladů v přesné prvorepublikové kvalitě a podobě. De-facto se dá bez nadsázky napsat, že pan Hájský neumí dělat repliky, ale jen originály.

Svou činnost začal pan Hájský v devadesátých letech se svým společníkem, kterého zde nebudeme jmenovat a vlivem blíže specifikovatelných událostí se oba společníci rozdělili a rozhořel mezi nimi o patent spor,  který po nepravomocném rozsudku rozhodl, že patent smějí používat oba, i když jeho vynálezcem je fakticky, i dle rozsudku pan Hájský.

Před tím je však nutné se zmínit o tom jakou roli v tom sehrává Keramička Hořice.

V Keramičce Hořice dělal pan Hájský se svými spolupracovníky a společníky své dlaždice. Později po sporu přenechal keramičku spřátelenému společníkovi panu Němcovi, který vedl keramičku se svou ženou a svým společníkem.

Pan Hájský se nějaký čas věnoval restaurování prvorepublikových děl a pan Němec provozoval dále keramičku v Hořicích, se kterou tak obnovil i tradici od roku 1898.

Z historie firmy Keramička Hořice:
Firma byla založena v roce 1898 Josefem Vavruškou jako továrna na kachle a kachlová kamna. Po znárodnění byl závod součástí Východočeských cihelen.

Od 1. 7. 1990 do 31. 12. 1991 byla firma samostatným státním podnikem. Poté byla vrácena v restituci bývalým vlastníkům. Od roku 1992 provozuje výrobu jeden ze dvou majitelů nemovitosti – rodina Kulhánkova spolu se společníky.

Současná výroba tak přímo navazuje na dlouholeté tradice výroby keramiky v Hořicích.

V Hořicích se dařilo, nicméně se nevěnovali patentní výrobě dlaždic podle prvorepublikových tradic a patentních a užitných vzorů pana Hájského. To mezitím provozoval jinde bývalý společník pana Hájského, kterému soud uznal, že může patenty pana Hájského provozovat.

Když panu Němcovi zemřela žena, která s ním keramičku provozovala, rozhodl se, že nastal čas odejít do důchodu.

A tak je na prodej jak strojová část, tak nemovitost jako celek.

Proto se pan Hájský spojil s naším družstvem a dohodli jsme se, že budeme usilovat o převzetí keramičky do družstva. Na jednání s panem Němcem jsme se dozvěděli, že pokud nezajistíme plynulý přechod do našeho podniku, tak to nanejvýš vypadá na ukončení provozu celé keramičky s čímž by 14 lidí zároveň přišlo o práci.

Jsme zároveň sociální projekt a proto bychom rádi ve spolupráci s místními úřady a úřadem práce v brzké době vytyčit plán na vytvoření perspektivy zapojení nejen těchto 14 lidí, ale i přijetí dalších sociálně potřebných z regionu.

Současně s tím pan Hájský sjednal zájem zásadního investora, kterého zatím nebudeme veřejně vyjmenovávat, ale jedná se o stavební silnou společnost se zásadním zájmem o odběr výrobků výhradně pana Hájského.

Jejich jednatel dále jedna s naším představenstvem družstva ve společnosti pana Hájského a dohodl se na formě vzájemných aktivit a podpory.

Za zmínku také stojí, že daná firma má předjednanou zakázku na restauraci komplexu, kde bude třeba vyměnit stovky metrů čtverečních obkladů a dlažeb právě v autentickém prvorepublikovém vzoru a kvalitě.

Veškeré konkretizované informace dále podáme pouze v osobním jednání, se zájmem se prosím obraťte:

Interiéry Praha -součást SD AKORN
IČ: 1012475093
Jahodová 42
101 00 Praha (Česká republika)
Tel: 704 078 689

michalulvr-jr@seznam.cz

Sháníme investory, podílníky, partnery a další..

Interiéry Praha -součást SD AKORN
CIF: 1012475093
Jahodová 42
CP: 101 00 Praha (Česká republika)
Tel: 704 078 689

michalulvr-jr@seznam.cz

IČO: 1012475093