Hledáme investora na patentní výrobu: “Stolní generátor nanovláken filtrů FFP2 a FFP3”

Sharing is caring!

1) představení, 
2) průvodní slovo vývojáře, 
3) stručný popis projektu pro zájemce o spolupráci a investory,
4) kontakt.

Představení:

Vývojové oddělení družstva AKORN (kde jsou Interiéry Praha . EU provozovnou) a jeho zapsaná provozovna nAnoKORN IČP: 1012475093 pracuje pod vedením vývojáře a vynálezce Františka Tomana na vývoji vlastního generátoru nanovláken, který se bude dát postavit i v domácím prostředí, nebo ho zvládnou vyprodukovat malé obce, nemocnice a malé společnosti.

Stavební družstvo AKORN a jeho provozovny mají ve svém programu skautská předsevzetí řešit naléhavé potřeby společnosti a máme též zvláštní zájem pro zapojení mládeže a vůbec technologicky nadšené veřejnosti.

Jsme proto připraveni zájemcům o anticovid-hightech nabídnout vyrobit si vlastní nanovlákna v „přenosném mobilním generátoru nanovláken pro zvláknování polymerů odstředivou metodou“ a vážným zájemcům toto zařízení postavit tak, aby si případně mohli i sami vyrábět vložky s nanovlákny (nanomembránu) do své roušky, respirátoru, či masky.

Naše SD AKORN a jeho stavební provozovna Interiéry Praha . EU, má mezi svými řadami i jednoho bývalého vývojáře nových revolučních metod nanogenerátorů Františka Tomana.

Aktuálně František ve spolupráci s AKORN vyvinul vlastní generátor nanovláken.

Prototyp s názvem „kovový glob“ je už postavený a František na něm vyprodukoval již první vzorky.

Jsme ve stavu již funkčního prototypu.

Náš František je z větší části spoluautorem několika vynálezů v této oblasti.

Ujasnění cílů

 1. chceme rozjet patentní výrobu.
 2. nemáme vsak ještě přímo patent. Některé patenty a užitné vzory předcházely tomuto prototypu, který nyní máme, ale musíme ho nejprve patentovat.
 3. to s sebou přináší i dokončení z již funkčního vývojového prototypu na komerční.
 4. nemáme vyzkoušené ještě všechny varianty materiálů funkčních polymerů pro odstředivou formu zvlákňování, určitý čas jsme věnovali různým kombinacím, chceme to dotáhnout.
 5. ve spolupráci s přírodovědeckým institutem, který nás pustil k přístroji -elektronový mikroskop jsme měli zatím průchodnost viru až od 0,7nm, což je FFP2, chceme dosáhnout neprůchodnosti, tedy 0,6nm a méně na FFP3.
 6. hledáme v první fázi partnera pro dokončení prvního vývojového prototypu
 7. teprve pak se můžeme pustit do druhé fáze a to je komerční prototyp.
 8. potřebujeme však uvolnit prostředky nejen na nákup vzorků (chemikálie, granuláty apod), ale také personálně vymezit lidi.
 9. v neposlední radě vybavit dílnu, alespoň nějakým starým mikroskopem a dalšími přístroji.
 10. přístroj můžeme předvést případnému zájemci, rovněž zařídíme ověření na mikroskopu.
  (Do útrob přístroje pak jedině skutečnému “smluvnímu” partnerovi.)

Generátory


Průvodní slovo vývojáře pro demonstraci výroby nanovláken:

„Nanovlákna levně a snadno! Dopijte kávu, plastový šálek upevněte na hřídelku nízkoenergetického motorku, do injekční stříkačky 10 ml nasajte polymer PVA, roztočte zařízení a do jeho středu se pozvolna nanáší polymer. Za okamžik pohárek začne chrlit nanovlákna, která vzhledem ke svému velmi vysokému měrnému povrchu a extrémně nízké váze vyplní poměrně velký prostor.

Wauu!!

Víte že z 1g polymeru lze vyrobit (pokud bychom to dokázali) „JEDINÉ“ nanovlákno, které by ovinulo zeměkouli kolem rovníku?”

Na další setkání a spolupráci s vámi se těší tým nAnoKORN (jedna z provozoven družstva AKORN).“

Pro zájemce o spolupráci (stručný popis projektu):

1) Čeho se projekt týká? Stručný popis:

Malé stolní zařízení pro odstředivé zvlákňování polymerů, jednoduše:

 “Stolní generátor filtrů FFP2 a FFP3 do provozů, institucí a domácností”

2) V čem je inovativní, zejména posun z aktuálního stavu do cílového, tedy „skok“, kterého bude díky projektu docíleno? 

+ konkurenční řešení – situace na trhu, výhody našeho výstupu oproti již existujícím projektům.

Zvlákňování (výroba nanomembrány) nyní probíhá v halách na zařízeních rozměrů kontejneru (Nanospider).

Náš cíl je zařízení vhodné pro malé skupiny, či individuálního uživatele.

Přesun z haly přímo k uživateli.

Kupříkladu vláda nyní schvaluje nutnost používat filtry FFP2 v obchodech, na úřadech atp a právě malý stolní generátor z naší produkce by mohl být dostupný výrobek pro tyto provozovny. 

Provoz podniků a infrastruktur tak nebude ohrožen i kdyby dodavatelé respirátorů do ČR nestíhali poptávky, navíc provozovny ušetří značné prostředky za dennodenní nákupy, jednoduše si vytvoří dostatek filtrů na daný den, týden apod. 

3) Jaké je komerční uplatnění – zda plánujeme výsledek prodávat, provozovat jako službu, využívat pouze pro své interní účely? 

Všechny varianty jsou možné, těžiště ve dvou prvních bodech.

Fáze I) produkt je v první fázi primárně určen k dokončení komerčního prototypu (přechodem z již existujícího vývojového prototypu).

V této fázi ještě chceme otestovat řadu různých kombinací materiálů pro zvlákňování.

Fáze II) ve druhé fázi chceme na trh nabídnout 3 velikosti:

a) největší pro velké provozovny, továrny a nemocnice, školy

b)  menší pro obchody, menší firmy apod 

c) nejmenší pro domácnosti 

Ve této fázi bychom rádi vytvořili dílnu, která by výrobek nabízela jak na trh, tak a to převážně by vyráběla funkční vzory pro další možné výrobce a další zájemce nejen doma, ale i v zahraničí.

4) Orientační délka a rozpočet projektu +počet lidi zapojených do vývoje:

I. etapa -předpokládaná délka I. etapy 5-8 měsíců, během této doby proběhne dokončení vývoje zvlákňování (testovaní různých variant materiálů pro zvlákňování) a patentové zpracování, příprava na komerční prototyp zařízení, rozpočet 2-3 mil

II. etapa 3-5 měsíců -převedení poznatků z první etapy od provedení funkčního prototypu, do testování zařízení, příprava výroby a dílny pro výrobu funkčních vzorových výrobků, rozpočet bude upřesněn po dokončení I. etapy, předpoklad 1-2 mil (celkem obě etapy 3-4 mil).

Náš tým bude pracovat pod vedením Františka Tomana -vývojáře a vynálezce z této oblasti, který jako   nezávislý vývojář úzce spolupracoval s Výzkumným ústavem potravinářským v Praze (VÚPP) a v roce 2006 navrhl pro ně řadu patentů, postupů i zařízení.

Poslední patent, na který náš systém volně navazuje je doposud v procesu zápisu a byla dle něj zkonstruována dvě zařízení, Nanocent a Atomizer. 

Podílel se zde i na radě patentů:

Patenty a dokumenty

https://patents.google.com/patent/CZ303297B6/cs

Glutathion 1

Glutathion 2

Glutathion 3

Dvojitý zvon

Xian Poster

Venice 2014

Poslední patent, který byl nedávno zapsán, je kromě ČR též zapsán v USA a umožňuje nasazení v průmyslovém zařízení.

Kontakty:

V této souvislosti sháníme partnery projektu, investory, sponzory, podpůrné spolupracovníky.

Veškeré technické parametry tohoto generátoru jsou zatím know-how a z toho hlediska je budeme konzultovat jen s vážnými zájemci.

Prosíme všechny zájemce, aby se nám ozvali:

František Toman – Praha facebook

608 882 917

frankline@seznam.cz

NanoCentronNanoCentron – Centrifugal Nanotechnologiesnanocentron.com

předseda AKORN Michal Ulvr facebook

704 078 689

michalulvr-jr@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *