Domů » Hledáme investora na patentní výrobu: “Stolní generátor nanovláken filtrů FFP2 a FFP3”

Hledáme investora na patentní výrobu: “Stolní generátor nanovláken filtrů FFP2 a FFP3”

1) představení, 
2) průvodní slovo vývojáře, 
3) stručný popis projektu pro zájemce o spolupráci a investory,
4) kontakt.

Představení:

Vývojové oddělení družstva AKORN (kde jsou Interiéry Praha . EU provozovnou) a jeho zapsaná provozovna nAnoKORN IČP: 1012475093 pracuje pod vedením vývojáře a vynálezce Františka Tomana na vývoji vlastního generátoru nanovláken, který se bude dát postavit i v domácím prostředí, nebo ho zvládnou vyprodukovat malé obce, nemocnice a malé společnosti.

Stavební družstvo AKORN a jeho provozovny mají ve svém programu skautská předsevzetí řešit naléhavé potřeby společnosti a máme též zvláštní zájem pro zapojení mládeže a vůbec technologicky nadšené veřejnosti.

Jsme proto připraveni zájemcům o anticovid-hightech nabídnout vyrobit si vlastní nanovlákna v „přenosném mobilním generátoru nanovláken pro zvláknování polymerů odstředivou metodou“ a vážným zájemcům toto zařízení postavit tak, aby si případně mohli i sami vyrábět vložky s nanovlákny (nanomembránu) do své roušky, respirátoru, či masky.

Naše SD AKORN a jeho stavební provozovna Interiéry Praha . EU, má mezi svými řadami i jednoho bývalého vývojáře nových revolučních metod nanogenerátorů Františka Tomana.

Aktuálně František ve spolupráci s AKORN vyvinul vlastní generátor nanovláken.

Prototyp s názvem „kovový glob“ je už postavený a František na něm vyprodukoval již první vzorky.

Jsme ve stavu již funkčního prototypu.

Náš František je z větší části spoluautorem několika vynálezů v této oblasti.

Ujasnění cílů

 1. chceme rozjet patentní výrobu.
 2. nemáme vsak ještě přímo patent. Některé patenty a užitné vzory předcházely tomuto prototypu, který nyní máme, ale musíme ho nejprve patentovat.
 3. to s sebou přináší i dokončení z již funkčního vývojového prototypu na komerční.
 4. nemáme vyzkoušené ještě všechny varianty materiálů funkčních polymerů pro odstředivou formu zvlákňování, určitý čas jsme věnovali různým kombinacím, chceme to dotáhnout.
 5. jedním z cílů je kupříkladu aplikovatelná forma hnojení skrze drony na listy a další podobné směry
 6. ve spolupráci s přírodovědeckým institutem, který nás pustil k přístroji -elektronový mikroskop jsme měli zatím průchodnost viru až od 0,7nm, což je FFP2, chceme dosáhnout neprůchodnosti, tedy 0,6nm a méně na FFP3.
 7. hledáme v první fázi partnera pro dokončení prvního vývojového prototypu
 8. teprve pak se můžeme pustit do druhé fáze a to je komerční prototyp.
 9. potřebujeme však uvolnit prostředky nejen na nákup vzorků (chemikálie, granuláty apod), ale také personálně vymezit lidi.
 10. v neposlední radě vybavit dílnu, alespoň nějakým starým mikroskopem a dalšími přístroji.
 11. přístroj můžeme předvést případnému zájemci, rovněž zařídíme ověření na mikroskopu.
  (Do útrob přístroje pak jedině skutečnému “smluvnímu” partnerovi.)

Generátory


Průvodní slovo vývojáře pro demonstraci výroby nanovláken:

„Nanovlákna levně a snadno! Dopijte kávu, plastový šálek upevněte na hřídelku nízkoenergetického motorku, do injekční stříkačky 10 ml nasajte polymer PVA, roztočte zařízení a do jeho středu se pozvolna nanáší polymer. Za okamžik pohárek začne chrlit nanovlákna, která vzhledem ke svému velmi vysokému měrnému povrchu a extrémně nízké váze vyplní poměrně velký prostor.

Wauu!!

Víte že z 1g polymeru lze vyrobit (pokud bychom to dokázali) „JEDINÉ“ nanovlákno, které by ovinulo zeměkouli kolem rovníku?”

Na další setkání a spolupráci s vámi se těší tým nAnoKORN (jedna z provozoven družstva AKORN).“

Pro zájemce o spolupráci (stručný popis projektu):

1) Čeho se projekt týká? Stručný popis:

Malé stolní zařízení pro odstředivé zvlákňování polymerů, jednoduše:

 “Stolní generátor filtrů FFP2 a FFP3 do provozů, institucí a domácností”

2) V čem je inovativní, zejména posun z aktuálního stavu do cílového, tedy „skok“, kterého bude díky projektu docíleno? 

+ konkurenční řešení – situace na trhu, výhody našeho výstupu oproti již existujícím projektům.

Zvlákňování (výroba nanomembrány) nyní probíhá v halách na zařízeních rozměrů kontejneru (Nanospider).

Náš cíl je zařízení vhodné pro malé skupiny, či individuálního uživatele.

Přesun z haly přímo k uživateli.

Kupříkladu vláda nyní schvaluje nutnost používat filtry FFP2 v obchodech, na úřadech atp a právě malý stolní generátor z naší produkce by mohl být dostupný výrobek pro tyto provozovny. 

Provoz podniků a infrastruktur tak nebude ohrožen i kdyby dodavatelé respirátorů do ČR nestíhali poptávky, navíc provozovny ušetří značné prostředky za dennodenní nákupy, jednoduše si vytvoří dostatek filtrů na daný den, týden apod. 

3) Jaké je komerční uplatnění – zda plánujeme výsledek prodávat, provozovat jako službu, využívat pouze pro své interní účely? 

Všechny varianty jsou možné, těžiště ve dvou prvních bodech.

Fáze I) produkt je v první fázi primárně určen k dokončení komerčního prototypu (přechodem z již existujícího vývojového prototypu).

V této fázi ještě chceme otestovat řadu různých kombinací materiálů pro zvlákňování.

Fáze II) ve druhé fázi chceme na trh nabídnout 3 velikosti:

a) největší pro velké provozovny, továrny a nemocnice, školy

b)  menší pro obchody, menší firmy apod 

c) nejmenší pro domácnosti 

Ve této fázi bychom rádi vytvořili dílnu, která by výrobek nabízela jak na trh, tak a to převážně by vyráběla funkční vzory pro další možné výrobce a další zájemce nejen doma, ale i v zahraničí.

4) Orientační délka a rozpočet projektu +počet lidi zapojených do vývoje:

I. etapa -předpokládaná délka I. etapy 5-8 měsíců, během této doby proběhne dokončení vývoje zvlákňování (testovaní různých variant materiálů pro zvlákňování) a patentové zpracování, příprava na komerční prototyp zařízení, rozpočet 2-3 mil

II. etapa 3-5 měsíců -převedení poznatků z první etapy od provedení funkčního prototypu, do testování zařízení, příprava výroby a dílny pro výrobu funkčních vzorových výrobků, rozpočet bude upřesněn po dokončení I. etapy, předpoklad 1-2 mil (celkem obě etapy 3-4 mil).

Náš tým bude pracovat pod vedením Františka Tomana -vývojáře a vynálezce z této oblasti, který jako   nezávislý vývojář úzce spolupracoval s Výzkumným ústavem potravinářským v Praze (VÚPP) a v roce 2006 navrhl pro ně řadu patentů, postupů i zařízení.

Poslední patent, na který náš systém volně navazuje je doposud v procesu zápisu a byla dle něj zkonstruována dvě zařízení, Nanocent a Atomizer. 

Podílel se zde i na radě patentů:

Patenty a dokumenty

https://patents.google.com/patent/CZ303297B6/cs

Glutathion 1

Glutathion 2

Glutathion 3

Dvojitý zvon

Xian Poster

Venice 2014

Poslední patent, který byl nedávno zapsán, je kromě ČR též zapsán v USA a umožňuje nasazení v průmyslovém zařízení.

Kontakty:

V této souvislosti sháníme partnery projektu, investory, sponzory, podpůrné spolupracovníky.

Veškeré technické parametry tohoto generátoru jsou zatím know-how a z toho hlediska je budeme konzultovat jen s vážnými zájemci.

Prosíme všechny zájemce, aby se nám ozvali:

František Toman – Praha facebook

608 882 917

frankline@seznam.cz

NanoCentronNanoCentron – Centrifugal Nanotechnologiesnanocentron.com

předseda AKORN Michal Ulvr facebook

704 078 689

michalulvr-jr@seznam.cz

Sharing is caring!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.