chcete být členy družstva?

Sharing is caring!

Členství v družstvu obnáší:

  1. znalost stanov

STANOVY DRUŽSTVA

(upozornění, pakliže zákon o sociálním družstevnictví ukládá 67% výnosů družstva vracet do družstva, znamená to až po odečtení všech výplat, odměn a dividend, jako uznaných nákladů, netýká se to tedy jednotlivých družstevníků, investorů, ani jejich zásluh, výdělků, odměn, dividend a vyplácených podílů)

2. 1000 Kč základního členského vkladu

3. vyplnění dotazníku,

4. schválení předsednictvem a jeho pozdější podepsání.

Chcete být členy družstva?

Provozovny Interiéry Praha, StavoCOOP, ProjektCOM..

Pro pobočky a provozovny IP, SC a PC nabízíme členství v družstvu především řemeslníkům, architektům, tvůrčím a inovativním lidem, specialistům oborů a dalším..

Pokud jste pracovali kupříkladu ve větší společnosti a chcete to nyní zkusit na svou pěst, proč sami? Proč se nespojit s námi? Sdílíme stroje, nástroje, vybavení, kontakty a know-how!

V jednotě je síla, ve společnosti dalších inovativních a aktivních lidí je výhoda spolupráce a vzájemného krytí!

  1. Stavební Bytové Družstvo

  2. řemeslné družstvo

    Chcete být družstevníkem -řemeslníci?

  3. sociální družstvo

    sociální družstevník

Tyto pobočky a provozovny jsou plně profesionální a vedou je zpravidla členové družstva, anebo prověření absolventi sociálního programu SD AKORN, kteří se plně rekvalifikovali a jejich odbornost a šikovnost plně splňuje vysoké nároky provozoven a poboček Interiéry Praha.

Sociální Družstvo SD AKORN

SD AKORN nabízí využití lidem v sociální inkluzi a lidem s dluhy.

Přečtěte si Zvláštní majetek družstva pro dlužníky a Princip sociální realizace.

Pakliže se podaří, aby lidé v sociální inkluzi zlepšili svojí pozici natolik, aby se mohli stát družstevníky a pod odborným dohledem se naučí precizní práci, mohou se přesunout do profesionální provozovny družstva Interiéry Praha, nebo jiných podobných provozoven a poboček, které družstvo provozuje.