fotodokumentace prací

Stavební družstevní společnost AKORN

Provozovna

Interiéry Praha . EU

Dílo:

Rekonstrukce dvora, modifikací účinného odvodňování

systémem drenážní soustavy zakončené do odtoku kanálu

Manager zakázky, stavbyvedoucí: Michal Ulvr, Projektant: Michal Ulvr, Odborná konzultace: Josef Jiroušek, Instalatér: Vasil Korsak, Výkop -vedoucí: Jan Bílonoha, Pomocný dělník: Marek Novák

Problematika opravy dvora Za Poštou 9:

Dvůr byl ve špatném stavu.

Předchozí firma nedostatečně dvůr řešila.

Okopy kolem základů nebyly izolovány, do domů protékalo, kolem dvora byla

nefunkčně užita nopová fólie, okopy byly zakryty jen několika betonovými

deskami, které nijak nezabraňovali pronikání vlhkosti a dešťové vody.

 

Naše řešení:

1) Nejprve obetonovat základy domu a celého

výkopu

2) Závěr spodku výkopu jsme opatřili žlaby, které jdou spádově napojeny na

konec budoucí drenáže do odtoku do kanalizace a zároveň na druhotný spád

směrem od základů domu:

3) Kanalizace měla staré trubky, vše šlo do domu, kde byla na mnoha místech

plíseň a mokrá omítka, bulo nutno nejen vyměnit kanalizační trubky, ale i

napojit drenážní soustavu do odtoku kanalizace na novou soustavu

4) Bylo nutno vysbíjet závěr okapové roury, byla napojena opačně, zároveň

nekončila správně v kanalizační přípojce a neměla gajger.

5) Novou kanalizační soustavu bylo nutné nejprve podbetonovat a i v tomto

místě pak dokončit vybetonování základů:

6) Zároveň jsme vše řádně proložili geotextílií a natřeli gumoasfaltovou izolací a užili i geotextílie na

dvojnásobné krytí. Zde fáze, kdy je vzadu již gumoafsalt, geotextýlie s druhouvrstvou gumoasfatlu a částí štětrku za drenážní žlutou trubkou, která končí v

kanalizaci a je zasazena ve spádovém žlabu, dále se bude gumoasfaltovat i druhá

strana a opět zahází štěrkem.

7) Zabetonovali jsme drenážní jámy. Aby se v budoucnu dala lehce opět odkrýt,

využili jsme původní desky, které jsme zabetonovali. Nakonec jsme přes celý

dvůr natáhli hydroizolační šlikr (cementobetonovou závěrku).

8) V důsledku pronikání vlhkosti do domu kvůli špatnému předchozímu řešení

celého odvodňování a drenáže dvora vlhlo vnitřní zdivo a plesnivělo, museli

jsme sundat celou omítku, dezinfikovat cihly, natáhnout jádrovou omítku s

paropropustnými vlastnostmi, štuk a vymalovat.

9) Proběhla repase dveří na dvůr

Člen naší stavební družstevní společnosti Jaromír Hájský, který je zároveň odborník skrze historické dlažby a jediný, který byl v minulosti držitel patentu na výrobu skutečně autentických dlaždic a obkladů v původní prvorepublikové kvalitě se zúčastnil výstavy “Mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití -Památky, Muzea, Řemesla“, která byla pořádána souběžně s “Veletrhem cestovního ruchu Holiday World” od 21 do 24. 2 2019 v pražském Výstaviště Holešovice.

Výstava pro nás měla přínos jak z hlediska zájemců zejména o historické dlažby pana Hájského, ale také štukatérských dovedností z románského cementu a vytvoření nových kontaktů a těšíme se na nějakou další podobnou akci.

Vítejte v řemeslném družstvu

 

architekti ProjektCom

 

provozovna StavoCoop -hrubé stavby

 

Interiéry Teplice -vevismont

 

Interiéry Praha -provozovna SD AKORN (ičo 07666357)
CIF: IČP: 1012475093
Jahodová 42
CP: 101 00 Praha (Česká republika)
Tel: 704 078 689

michalulvr-jr@seznam.cz

vše na jednom místě!