Interiéry Praha -vše na jednom místě!!

Naše základní služby:

Obklady a Dlažby od Vasco De Gama:

Designér Sergej Alferovič

Sans Effort -památková péče:

Restaurace balustrád

Jaká je podstata opravy a údržby památek?

V opravách historických fasád dáváme jednoznačně přednost použití materiálů, které se fyzikálními a chemickými vlastnostmi blíží dříve používaným fasádám a malbám, jejich stav dále nezhorší a naopak se projeví větší odolností proti zvětrávání.

Sans Efort -památková péče

Restaurace balustrád

Proč je to důležité?

  1. Rychlý problém: protože nesourodé materiály se vzájemně odpuzují a fasády a omítky nevydrží stanovenou dobu a to neocení především zadavatel.
  2. Vzhled: původní materiál odráží vzhledovou variabilitu, moderní materiály zcelují a vytváří dojem uniformní urbanistiky
  3. Nedůvěra: pakliže se fasáda brzy odlepí, původní zadavatel nezíská v danou firmu důvěru.

 

Sans Efort -památková péče

Restaurace balustrád

Zachování původního historického vzhledu stavebních prvků a fasád je prací pro zkušené zedníky a malíře, a zejména spočívá v používání autentických nástrojů, umělé tvorbě nerovností a v případě nátěrových hmot v použití tlumených dobově odpovídajících odstínů s umělou patinou.

Sans Efort -památková péče

Historická fasáda Jaroměř

Velké chyby se pracovníci zabývající se opravou dopustí, pokud na zdravou historickou fasádní hmotu aplikují některý z moderních akrylátových nátěrů – ty nemusejí ve specifických podmínkách historických budov vydržet ani několik let.

Sans Efort -památková péče

Historická fasáda Jaroměř

Chybou je také nerozeznání charakteru podkladu a přetření například nevhodných materiálů aplikovaných při minulé opravě, třeba i vhodným silikátovým nátěrem. Chemicky a fyzikálně nesourodé prvky jsou v každé fasádě časovanou bombou a jako nehomogenita se mohou projevit při mírných změnách podmínek, například vytrvalém dešti nebo mrazu.

Naše společnost doporučuje Románský cement a štuk.

 

Sans Efort -památková péče

Fasádní reliéf

Historické budovy se prezentovaly v závislosti na použitých materiálech určitou paletou barev a jejich povrch odpovídal ručnímu zpracování omítek na nerovném zdivu. Je velkou chybou aplikovat soudobé materiály (byť třeba i materiály vhodné pro historické stavby) způsobem, který vede k modernímu vzhledu budovy.

Sans Efort -památková péče

Fasádní reliéf

Restaurování může provádět pouze restaurátor mající povolení k restaurování, odborný dohled nám zprostředkuje pan Bezouška ze spřátelené firmy štukatéři sro, od které dostaneme dozor i razítko a průvodní dokumenty, že restaurace byla provedena v souladu se správným použitím hmot a techniky.

Neváhejte nás kontaktovat a provedeme Vaší opravu, údržbu nebo restauraci památky v požadované kvalitě.
Využijte prosím formulář, nebo jiné kontakty v patičce stránek.

 

Sans Efort -památková péče

Zámek Ponštejn

Důležité, vlastně zcela zásadní je zachovat ducha dokládajícího nejen dobové reálie, ale i promlouvajícího k nám i budoucím svou čistotou použitých technik, materiálů, které je stálým mementem lidského vnímání času, prostoru i smyslu…

Sans Efort -památková péče

Zámek Ponštejn

Bez vnímání vnitřního ducha a bez úcty k práci a umění našich předků nelze takovýchto výsledků při restaurování docílit.

 

Sans Efort -památková péče

Kopecký Interiér

Údržba, oprava i restaurace historických objektů vyžadují dostatek času, který vyžaduje péče, nedají se uspěchat.

 

Sans Efort -památková péče
Sans Efort -památková péče
Sans Efort -památková péče

Náš tým:

Sportex kovovýroba:

Kovovýroba -vlastní produkce…

Kovovýroba

Brány, ploty, závěsné systémy, schodiště…

Kovovýroba

Zkušení lidé z oboru, vlastní návrhy, kreativnost, alternativy vlastních ekonomických řešení…

Kovovýroba

Kreativnost, preciznost, rychlost a snaha…

Kovovýroba

Zázemí, pevný tým, spolehlivost, jistota…

Kovovýroba

Nové technologie, inovativnost…

Kovovýroba

Reprezentativní, vhodné, technicky spolehlivé…

Kovovýroba

Přání splňovat, smysl naplňovat…

Kovovýroba

Být praktický sobě i okolí…

Kovovýroba

Dveře na míru Dveře21:

Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 6
Slide 6
Slide 7
Slide 7
Slide 8
Slide 8
Slide 9
Slide 9
Slide 10
Slide 10
Slide 11
Slide 11
Slide 12
Slide 12
Slide 13
Slide 13
Slide 14
Slide 14
Slide 15
Slide 15
Slide 16
Slide 16
Slide 17
Slide 17
Slide 18
Slide 18
Slide 19
Slide 19
Slide 20
Slide 20
Slide 21
Slide 21
Slide 22
Slide 22
Slide 23
Slide 23
Slide 24
Slide 24
Slide 25
Slide 25
Slide 26
Slide 26
Slide 27
Slide 27

Ing. Martin Švec “DruPASIV” -domy v pasivním energetickém standardu -studie:

Ekologické dřevostavby realizovatelné v pasivním standardu a s využitím obnovitelných zdrojů, které jsou určeny převážně pro komunitní, nebo stavebně bytovou družstevní skupinovou výstavbu.

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení

Městské domy, kde větší hustota zástavby umožní vznik polyfunkční čtvrti a omezí zábor volné krajiny

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení

Tato studie si klade za cíl umožnit zároveň vznik nových zelených rekreačních ploch pro všechny obyvatele.

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení

Součástí závazné studie by pak byl i vzorový soubor pro zapojení ekologických technologií 

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení
  1. využívání dešťové vody,
  2. lokální výrobny solární energie, 
  3. vysoký podíl veřejné zeleně s vybaveností pro rekreaci, 
DruPASIV -studie eko-kom-bydlení

      4. prostory pro místní podnikání,

             5. komunitní zahrady,

              6. sdílení

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení

Ing Martin Švec:

“potřebujeme něco, co se dívá do budoucnosti. Nejen technologie, ale i podmínky pro udržitelný způsob života.”

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení

Ing Martin Švec:

je tedy zapotřebí minimalizace nároků na dopravu, práce a rekreace co nejvíce v místě bydliště

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení

Ing Martin Švec:

“v neposlední řadě to jsou také místní pracovní příležitosti dané opravami a údržbou namísto spotřebovávání”

DruPASIV -studie eko-kom-bydlení
Slide 10

Ing Martin Švec:

zcela jedinečná je v tom pak tzv. společnost péče a regenerativní ekonomika. Domy nemají být jen cihličky, ze kterých něco poskládáme.

Slide 10

Naše inovace, vývoj:

František Toman -přední vývojář a patentář v oblasti nanotechologií vyvinul v první vlně jarního lockdownu 2020 nový prototyp generátoru nanovláken.

nAnoKORN -vývojová provozovna

Dlouhá léta František pracoval na vývoji ve výzkumném ústavu potravinářském ve zkušeném týmu, kde zaregistrovali řadu patentů a užitných vzorů.

nAnoKORN -vývojová provozovna

Jedná se o novou metodu zvlákňování funkčních polymerů -odstředivou formou a formou “dvojitý zvon”.

nAnoKORN -vývojová provozovna

Malé generátory by v dobách pandemií mohly být doslova na každém rohu a chrlit filtry do roušek a respirátorů FFP2 a FFP3

nAnoKORN -vývojová provozovna

Již v domácích podmínkách František na elektronovém mikroskopu vyprodukoval 0,7nm, na FFP3 potřebujeme 0,6nm a jsme přesvědčeni, že technologii už měnit nemusíme, hledáme jen prostředky pro zvlákňování. Také sponzora.

nAnoKORN -vývojová provozovna
Cultaqua -kultivovaná vsakovací studna

Kultivovaná vsakovací studna se systémem podpovrchového spádování do centra zahrady.

Cultaqua -kultivovaná vsakovací studna
Cultaqua -kultivovaná vsakovací studna

Její druhá varianta -zvlhčovací varianta Cultaqua II

Cultaqua -kultivovaná vsakovací studna

Systém dýchající stěna

Alternativní způsob především pro sklepní byty a nebytové prostory.

Systém dýchající stěna

Systém dýchající stěna

Větrací kanálky jsou vyřezány do jádrové omítky a provětrávají cihly, omítky a zachytávají výpary od zateplené podlahy. 

Systém dýchající stěna

Systém dýchající stěna

Vše pak vede do větráku, který je buď někam do dvora, umožňuje-li to půdorys domu, nebo do starých nevyužívaných komínů, světlíků, šachet a podobně.

Systém dýchající stěna

Systém dýchající stěna

Takto jsou zazděné průduchové kanálky, prakticky je stačí překrýt elektrikářskou lištou a lépe na ní udělat ještě další otvory vrtačkou, aby byl systém funkčnější.

Systém dýchající stěna

Systém dýchající stěna

Zde již s průduchovými kanálky a mřížkami na nich (dole pod dekorační stěrkou).

Systém dýchající stěna

Experimentální stěrka -nová technologie 

Studie -jedna z mnoha

Experimentální stěrka

Experimentální stěrka -nová technologie

Studie konečné podoby stěrky, předpoklad chování materiálů

Experimentální stěrka

Experimentální stěrka -nové technologie

Převedení do praxe -podkladová vrstva

Experimentální stěrka
Experimentální stěrka

Experimentální stěrka -nové technologie

Zde patrný již rozdíl mezi podkladem a vrchní vrstvou

https://interierypraha.eu/2020/10/vstupni-historicky-portal-za-postou-9/

Experimentální stěrka -nové technologie

Stěrka evokuje užití přírodních materiálů -kámen, dřevo

Experimentální stěrka

Doplňky do bytů, užitné umění:

MAPA SLUŽEB:

klikněte na logo a budete přesměrování na danou nabídku služeb

Loading...

Loading…

Sharing is caring!