# Profesionální a věrné

Rekonstrukce bytů na míru​

Provádíme kompletní stavební služby 

Kvalitní servis

Profesionalita, klientský přístup

Vytváříme bydlení

Celé rekonstrukce, i dílčí práce...

Byt Praha Kunratice

Byt Praha Kunratice
Byt na Budějovické
Rekonstrukce vily spořilov

Systém dýchající stěny je unikátní vynález naší společnosti.

Jedná se o systém odvětrávání stěn, odvádění vlhka.

Řeší vlhkost zdiva, plísně.

Podporuje paropropustnost stěn, která je zmocněna působením proudění vzduchu. Nedochází tak k vlhnutí zdiva, ke vzniku plísní ani ke kapilárnímu vzlínání vody. Naopak, zdivo se vysušuje. Výborné difuzní vlastnosti jsou dané přímým odtahem par.

Změnami tlaku a teplot vně a uvnitř budovy se systém samočinně spouští i bez zapojení větráku a přirozeným způsobem je schopen odtahovat vlhkost.

Někdy je možno umocnit proces větrákem (není nutné), který se zapojí na časový spínač a nastaví se v dobách, kdy například rodina není doma.

Systém je 2x levnější a efektivnější variantou, než rekuperační soustava.

Vlhké zdivo? Systém dýchající stěna vše vyřeší!
Byt Velké Přítočno
Byt Jabloňová Zahradní Město
Systém “Dýchající stěna”

Kuchyně na míru

Kompletní servis od výběru ekonomické třídy, designu, rozvržení práce, provedení všech řemesel -instalatérské, eletrikářské, zednické, kompletační činnosti a sestavení. 

Klademe důraz na každou dílčí činnost

Rekonstrukce koupelen

Přestavby jader, ale i zcela nové projekty dle představ…

Koupelny precizně

Na každém detailu záleží, důležité jsou přípravné práce, poctivá hydroizolace, skutečné materiály tak jak se mají používat… 

Eletrikáři

Instalatéři

Instalatéři

Obklady, dlažby

Jsme precizní a známe trendy…

Obkladači a specialisté...

Předák Vasco DeGama (Vasil Furman)

Obkladači a specialisté...

Fasády

Fasády jednoduše

Fasády děláme pravidelně, všechny a procesy máme již zautomatizovány

Servis pro SVJ, Družstva, obce

Našimi pravidelnými zákazníky jsou spokojená SVJ, Družstva, nebo město Říčany, pravidelně vyhráváme výběrová řízení…

Specializovaná řemesla - TERACO

Práce Milana Barcala

Specializovaná řemesla - románský cement, umělecké štukatérství

Sans Efor

Románské štuky, cementy, šambrány, rozety, bosáže, balustrády…

Restaurace balustrád

Jaká je podstata opravy a údržby památek?

V opravách historických fasád dáváme jednoznačně přednost použití materiálů, které se fyzikálními a chemickými vlastnostmi blíží dříve používaným fasádám a malbám, jejich stav dále nezhorší a naopak se projeví větší odolností proti zvětrávání.

Sans Efort -památková péče

Restaurace balustrád

Proč je to důležité?

  1. Rychlý problém: protože nesourodé materiály se vzájemně odpuzují a fasády a omítky nevydrží stanovenou dobu a to neocení především zadavatel.
  2. Vzhled: původní materiál odráží vzhledovou variabilitu, moderní materiály zcelují a vytváří dojem uniformní urbanistiky
  3. Nedůvěra: pakliže se fasáda brzy odlepí, původní zadavatel nezíská v danou firmu důvěru.

 

Sans Efort -památková péče

Restaurace balustrád

Zachování původního historického vzhledu stavebních prvků a fasád je prací pro zkušené zedníky a malíře, a zejména spočívá v používání autentických nástrojů, umělé tvorbě nerovností a v případě nátěrových hmot v použití tlumených dobově odpovídajících odstínů s umělou patinou.

Sans Efort -památková péče

Historická fasáda Jaroměř

Velké chyby se pracovníci zabývající se opravou dopustí, pokud na zdravou historickou fasádní hmotu aplikují některý z moderních akrylátových nátěrů – ty nemusejí ve specifických podmínkách historických budov vydržet ani několik let.

Sans Efort -památková péče

Historická fasáda Jaroměř

Chybou je také nerozeznání charakteru podkladu a přetření například nevhodných materiálů aplikovaných při minulé opravě, třeba i vhodným silikátovým nátěrem. Chemicky a fyzikálně nesourodé prvky jsou v každé fasádě časovanou bombou a jako nehomogenita se mohou projevit při mírných změnách podmínek, například vytrvalém dešti nebo mrazu.

Naše společnost doporučuje Románský cement a štuk.

 

Sans Efort -památková péče

Fasádní reliéf

Historické budovy se prezentovaly v závislosti na použitých materiálech určitou paletou barev a jejich povrch odpovídal ručnímu zpracování omítek na nerovném zdivu. Je velkou chybou aplikovat soudobé materiály (byť třeba i materiály vhodné pro historické stavby) způsobem, který vede k modernímu vzhledu budovy.

Sans Efort -památková péče

Fasádní reliéf

Restaurování může provádět pouze restaurátor mající povolení k restaurování, odborný dohled nám zprostředkuje pan Bezouška ze spřátelené firmy štukatéři sro, od které dostaneme dozor i razítko a průvodní dokumenty, že restaurace byla provedena v souladu se správným použitím hmot a techniky.

Neváhejte nás kontaktovat a provedeme Vaší opravu, údržbu nebo restauraci památky v požadované kvalitě.
Využijte prosím formulář, nebo jiné kontakty v patičce stránek.

 

Sans Efort -památková péče

Zámek Ponštejn

Důležité, vlastně zcela zásadní je zachovat ducha dokládajícího nejen dobové reálie, ale i promlouvajícího k nám i budoucím svou čistotou použitých technik, materiálů, které je stálým mementem lidského vnímání času, prostoru i smyslu…

Sans Efort -památková péče

Zámek Ponštejn

Bez vnímání vnitřního ducha a bez úcty k práci a umění našich předků nelze takovýchto výsledků při restaurování docílit.

 

Sans Efort -památková péče

Kopecký Interiér

Údržba, oprava i restaurace historických objektů vyžadují dostatek času, který vyžaduje péče, nedají se uspěchat.

 

Sans Efort -památková péče
Sans Efort -památková péče
Sans Efort -památková péče

Na Strahovském kopci jsme opravili starý betonový plácek před schody, ten ještě nebyl z teraca, vylili jsme ho betonem, cementovou stěrkou a tu jsme zbarvili tak, aby co nejvíce se hodil ke schodům, které jsme následně renovovali vlastní inovativní technikou zatírání a leštění, kterou jsme sami v našem stavebním družstvu vyvinuli a která vychází na zlomkovou cenu, než konkurenční techniky.

Dále byla problematika ve sklepním bytě vily, kde vlhla stěna sousedící s garážovým dvorkem. Ten měl již rozpraskaný beton, kam zatékala voda a tvořila si vlastní cestičky.

My jsme rozbili beton, vynesli a vytvořili vsakovací prostor štěrkovým a pískovým ložem.

Nechtěli jsme půdu znovu zatěžovat betonem, chtěli jsme to odlehčit a posunout více do radostné zelené plochy, také kvůli lepší absorbci horka, proto jsme na místo zvolili trávník. Voda se tak navíc bude vsakovat rovnoměrně, kdežto v případě v budoucnu znovurozpraskání betonu si opět začne dělat cestičky ve spolupráci tíhy a prasklin.

Oprava teraco a tvorba zeleného dvorku Strahov

Foyer v Říčanech je v funkcionalistické budově. Původně byl všude položen travertin jak na obkladu kolem zdí, tak na zemi, ten se však z neznámého důvodu vytratil. Není známo zda jej odvezli Němci před koncem války, nebo to byla libovůle některého “soudruha”, každopádně byl nahrazen celkem důstojnou mozaikovou dlažbou, která ovšem nemohla nikdy vyplnit prázdnotu po krásném travertinu doplňující masivní chromované dveře a další prvky funkcionalistického pojetí.

Město si u nás objednalo sundání mozaiky a nahrazení dlažbou vzoru “sůl a pepř” taurus. Bohužel město má omezené zdroje a proto na toto místo se nedalo položit například teraco, nebo dlažba s historickým puncem.

Nicméně po sundání mozaiky jsme zjistili, že spodní beton se drolí a štěpí, nešlo jej bezpečně sundat tak, aby se nepoškodila jeho struktura. Byla to totiž cca 5cm vrstva nalitá na udusané škváře smíchané s cementem. Tak se to kdysi dělalo. Její měkkost nám však nedovolovala sundat jen mozaikové obložení, ale vytrhával se beton nad ní.

Proto jsme museli vybourat celou betonovou krustu a s ní i vyhodit škvárocement.

Celý prostor jsme zabetonovali, znivelovali a pak položili dlažbu. Ovšem mezi technickými pauzami celé operace uběhlo taková doba, že se ceny na trhu tak pohnuly, že výhodnou cenu za dlažbu taurus, kterou naše společnost měla před zahájením celé akce jsme již nesehnali. A tak jsme s dohodou s městem tuto dlažbu nahradili neméně kvalitní polskou dlažbou téměř totožnou.

Rekonstrukce foyer budovy veřejných služeb pro město Říčany

Rekonstrukce dvora, modifikací účinného odvodňování

 

systémem drenážní soustavy zakončené do odtoku kanálu

Manager zakázky, stavbyvedoucí: Michal Ulvr, Projektant: Michal Ulvr, Odborná konzultace: Josef Jiroušek, Instalatér: Vasil Korsak, Výkop -vedoucí: Jan Bílonoha, Pomocný dělník: Marek Novák

Problematika opravy dvora Za Poštou 9:

Dvůr byl ve špatném stavu.

Předchozí firma nedostatečně dvůr řešila.

Okopy kolem základů nebyly izolovány, do domů protékalo, kolem dvora byla

nefunkčně užita nopová fólie, okopy byly zakryty jen několika betonovými

deskami, které nijak nezabraňovali pronikání vlhkosti a dešťové vody.

Rekonstrukce dvora Za Poštou 9

Na místě bylo se ptát, zda nebude nutná reprofilace, nebo plnohodnotná výměna.

 

Pozvali jsme na místo tedy našeho konzultanta z oboru a ten uznal, že železobetonové prvky jsou ještě dostatečně způsobilé a že stačí jen očištění a ošetření kovových prvků a adhezní opravy betonů na místě vysoké alkality záměsových vod.

Schody Rohožník
Schody sídliště Novodvorská

Pro SVJ Jasmínová Praha 10 Záběhlice jsme vytvořili ze starých sklepních prostor příjemné prostory pro personální využití, převlékárnu, sklad na nářadí, pro řemeslníky a podobně..

Rozsah byl:

nivelace, dlažba, oprava starých sklepních stěn, obklad, instalatérské práce, vytvoření sprchového koutku, výlevka ze staré teracové vany, otíratelná barva, instalace záchodu a umyvadla, elektrikářské práce.

Realizace personálních prostor SVJ Jasmínová

Lakýrnické práce

Lakýrníci,
natěrači

Lité podlahy

Anhydrit,beton,
hydroizolace povrchy

Provozovna Stavebního Družstva AKORN

Interiéry Praha . EU

Čihákova 1821/30 Praha. 9 109 00

TESTIMONIALS

Hear From Valuable Clients