Eletrikářské služby

# Profesionální a věrné

Eletrikáři

Provádíme kompletní eletrikářské služby 

Nezávislý dotazník na naše služby.

Pokud ho využijete, je to nezávazné a zaručujeme bezplatnou konzultaci nad problémem, tak neváhejte…

Plný Servis

Profesionalita

Běžní eletrikáři

Běžné typy elektrikářů a pomocný elektrikář - může pracobvat s elektroinstalačními pracemi nízkého napětí v poučení od certifikovaného elektrikáře. Čili ti, kteří mají osvědčení „pomocný elektrikář“ smí provádět nízkonapěťové elektroinstalační práce a také plánovat do 40 ampér (co je vlastně ampér - později). Certifikovaný elektrikář - může dělat všechny elektrické práce a také plánovat plány až do 80x30 ampérů.

Věci je třeba připojit správně a podle norem

Úspora peněz ale někdy také může znamenat ohrožení lidského života. Mnoho požárů začíná poruchou v elektrickém systému. Jsou případy, kdy zákazníci raději šetří a místo certifikovaného elektrikáře se spokojí s lidmi, kteří se prezentují jako „že rozumí elektřině“, jako je soused nebo opravář. Příklady chyb, kterých se tito „zájemci“ dopouštějí: Použití špatných vodičů - vodiči projde vyšší proud, než na jaký jsou určeny, v důsledku toho se zahřejí a dokonce shoří. Uvolněné spoje vodičů - mohou způsobit zahřátí této oblasti, následkem čehož dojde ke spálení připojovacích svorek a následnému požáru. Nesprávné připojení uzemnění - v případě zkratu by měl jít místo proudu lidským tělem k zemi díky připojení uzemnění. Ale v případě, že uzemnění není správné nebo je připojeno nesprávně, proud může procházet lidským tělem. Což je ještě nebezpečnější v případě dětí, jejichž tělo je menší a tím pádem i menší odpor.

Nové rozvody

V novostavbě, nebo při rekonstrukci bytu, či domu je nutné udělat kompletní rozvody. K tomu slouží nejprve nadimenzování celé soustavy podle přání investora s důrazem na kuchyň, technickou místnost, koupelnu a prádelnu, také v garážích a dílnách jsou často jiné jističe. Vše se musí zapsat a zakreslit cesty s certifikovanými elektrikářskými značkami. Světelné okruhy mají kabely s hodnotou CYKY 3x 1,5, každý světelný okruh musí mít jističochránič min 10A Krabičky a zásuvky musí mít CYKY 3x 2,5. min 16A. Lednice musí mít zvlášť chránič a tedy by měla být na zvláštním okruhu. Na okruhy silnějších přístrojů by měly být jističe 32A.Třífázový okruh musí mít Kabel CYKY J 5 x 10 a jistič 3x 32A. Jsou to jen stručné informace a nedá se podle nich dělat plně projekt, další důležité informace Vám rádi vysvětlíme při pomoci provádění Vašeho projektu.

Specialisté

Pro běžné domácí elektroinstalační práce stačí praktický elektrikář. Když budete chtít vyměnit jednofázový elektroměr za třífázový, ujistěte se předem, že jde o kvalifikovaného elektrikáře nebo staršího elektrikáře – tuto práci totiž praktický elektrikář dělat nesmí.

Správný jistič je klíčem k funkční domácnosti

Nejčastější elektrickou závadou, je přetížení. Přetížení způsobí vypnutí jističe ("pojistky") a v důsledku toho i výpadek proudu. Přetížení může být obecné nebo specifické. K obecné zátěži dochází, když je současně zapnuto několik energeticky náročných spotřebičů (jako je elektrický ohřívač, radiátor). Ke specifické zátěži dochází, když do jedné zásuvky (pomocí rozbočovače) připojíme více zařízení, která dohromady spotřebují hodně elektřiny. Chcete-li tento problém vyřešit, je nutné zkontrolovat správnou hodnotu ampérů jističů. Funkce jističe je zachránit naše životy nebo životy našich dětí při zásahu elektrickým proudem. Když jistič zjistí abnormalitu v toku elektřiny v domě, okamžitě přeruší dodávku elektřiny. Test se provádí stisknutím tlačítka na boční straně jističe. Stisknutí tohoto tlačítka by mělo způsobit vypnutí jističe a zastavení toku elektřiny. Pokud jistič nevypadne, musíte zavolat elektrikáře, který zkontroluje jeho neporušenost.

Revize a zkoušky

Jak se provádí elektrický test? U revizního elektrikáře, Tyto informace jsou pro vás důležité, aby pro vás byl proces mnohem přehlednější, pokud jde o samotné testy, dobu trvání různých testů a samozřejmě i náklady. Kromě zkušeností revizní elektrikáře bude používat širokou škálu různých zařízení, která jsou přizpůsobena každému typu testu. Existují zařízení pro testování uzemnění , zařízení pro testování odporu zemní hmoty, testery, multimetry, testovací kabely atd. Každý test zabere jinou dobu, takže byste se vždy nás měli zeptat, kolik času je potřeba na konkrétní test, který jste si objednali, abyste se mohli náležitě připravit. Také bývá přizván revizní elektrikář, aby zkontroloval, zda váš elektrický systém vyhovuje různým schválením podle vašeho požadavku, např.: navýšení elektrické přípojky , schválení dodavatele energie a schválení elektrické přípojky k bytu.

Šetřete...

Jednofázový elektroměr je vhodný pro nízkou spotřebu energie, zatímco třífázový elektroměr je vhodný pro vysokou spotřebu energie. Třífázový elektroměr umožňuje jak vyšší spotřebu elektřiny, tak rozložení zátěže spotřeby. Jednofázový měřič 25 ampér ve skutečnosti umožňuje spotřebu 5 750 wattů, zatímco měřič 40 ampér umožňuje spotřebu 9 200 wattů. Přepnutím na třífázový elektroměr se tato možnost spotřeby energie ztrojnásobí. Například: třífázový měřič 40X3 ampérů je ve skutečnosti tři fáze (vodiče elektrického proudu), z nichž každá může poskytnout 9 200 wattů. Chcete-li přejít z jednofázové na třífázovou instalaci, musíte nejprve požádat elektrárenskou společnost o povolení k odběru. Cena povolenky se bude výrazně měnit podle toho, jaké máte měřidlo a jaký chcete odběr. Pokud má váš domov například jednofázový 25 ampérmetr, cena přechodu na třífázový 25x3 ampérmetr bude nižší, než cena přechodu na 3x40 ampérmetr bude. Na druhou stranu, pokud máte doma jednofázový 40 ampérmetr, cena přechodu na třífázový 25x3 ampér bude asi úplně nejnižší a přechod na 3x40 ampérmetr bude stát asi mezi nejnižší a vyšší cenou.

Klientský přístup friendly

Jsme tu pro Vás, neváhejte se optat......

Nezávisle se poptejte

Konzultace, zaměření, návrh řešení zdarma