Vasil Korzak

Projektant, supervizor, mistr Vasil Korzak je expert ovládající marocké štuky, románské cementy, precizní specializované omítky, malty, autentické techniky, instalatérské práce, elektrikářské a obecně se vyzná ve všech důležitých stavebních technikách a realizací zakázek při výstavbě, opravách a rekonstrukcích, venkovních trubních rozvodů, přidružených objektů (ČOV,…) – koordinacích stavby, vedení stavebního deníku, přípravy a organizace práce stavební party.