ceník podlahy

Sharing is caring!

příprava podkladu
strojní zbroušení podkladu pod samonivelační stěrku – 45 Kč- m2
penetrace podkladu pod samonivelační stěrku – 10 Kč- m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm – 94 Kč- m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm – 120 Kč- m2
strojní zbroušení samonivelační stěrky (zabroušení šlemu) – 45 Kč- m2
vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 20mm (1x OSB deska) – 161 Kč- m2
montáž vyrovnávacích latí na betonové desce přichycením plechovými L profi ly (po 500mm) – 97 Kč- m2
vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 20mm a prošroubováním (2x O SB deska) – 293 Kč- m2
vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 40mm a prošroubováním (2x O SB deska) – 315 Kč- m2
pokládka osb deskek s prošroubováním (2x OSB deska) – 253 Kč- m2
jemné broušení betonového podkladu (sražení nerovností brusným kotoučem) – 50 Kč- m2
broušení betonu (sražení nerovností diamantovým kotoučem) – 150 Kč- m2
vysátí podlahy – 12 Kč- m2
pokládka podlahových krytin
pokládka mirelonové podložky – 10 Kč- m2
pokládka podložky z extrudovaného polystyrenu – 10 Kč- m2
pokládka hobry do 10mm – 12 Kč- m2
pokládka parotěsné fólie včetně přelepení – 11 Kč- m2
pokládka kročejové izolace do tl.50mm – 45 Kč- m2
pokládka laminátové plovoucí podlahy (se zámkem) – 151 Kč- m2
pokládka laminátové plovoucí podlahy (lepené hrany) – 174 Kč- m2
pokládka dřevěné plovoucí podlahy (se zámkem) – 165 Kč- m2
pokládka dřevěné plovoucí podlahy (lepené hrany) – 187 Kč- m2
pokládka plovoucí podlahy (celoplošné lepení) – 224 Kč- m2

 

pokládka třívrstvé dřevěné podlahy – lepení – 227 Kč- m2
pokládka masivní podlahy – podlaha se zámkem pokládka bez lepení – 224 Kč- m2
pokládka parket a vlysů (standardní rozměry) – 281 Kč- m2
pokládka vinylové podlahy – lepení – 209 Kč- m2
pokládka vinylové podlahy se zámkem – 209 Kč- m2
pokládka koberce (volně) – 62 Kč- m2
pokládka koberce (celoplošné lepení) – 83 Kč- m2
pokládka pvc (volně) – 110 Kč- m2
pokládka pvc (celoplošné lepení) – 175 Kč- m2
pokládka OSB desky (1 vrstva) – 113 Kč- m2
pokládka korkové podlahy – 178 Kč- m2
pokládka marmolea včetně svaření – 235 Kč- m2
renovace parket
broušení parket (hrubé + jemné) – 152 Kč- m2
tmelení parket (1 vrstva) – 52 Kč- m2
tmelení parket (2 vrstvy) – 104 Kč- m2
lakování parket (1 vrstva) – 35 Kč- m2
lakování parket (2 vrstvy s mezibrusem) – 90 Kč- m2
lakování parket (3 vrstvy s mezibrusem) – 145 Kč- m2