Stavební Bytové Družstvo

Stavební Bytová sekce Družstva SD AKORN

co nabízíme?

Naše stavební družstvo nabízí svým členům zapojení se do dlouhodobějšího projektu stavebního bytového družstva.

nabízíme členství ve stavební bytové sekci družstva SD AKORN pro:

  1. 1.přestavby bytů

  2. 2. výstavby domů

  3. 3. mobilhouse, mobilheim, kontejnerová řešení, přírodní řešení, houseboat

  4. 4. členství, koordinaci, podporu a odborné vedení pro celé skupiny lidí se zájmem o zapojení se do programů získání a oprav opuštěných domů legální cestou a zapojení se do samosprávní a samoorganizační opravy za pomoci a pod odborným dohledem mistrů a architektů našeho stavebního družstva

chcete být členy družstva?

Členství v družstvu obnáší:

  1. 1.znalost stanov

STANOVY DRUŽSTVA <- link

(upozornění, pakliže zákon o sociálním družstevnictví ukládá 67% výnosů družstva vracet do družstva, znamená to až po odečtení všech výplat, odměn a dividend, jako uznaných nákladů, netýká se to tedy jednotlivých družstevníků, investorů, ani jejich zásluh, výdělků, odměn, dividend a vyplácených podílů)

2. základní členský vklad 1000 Kč (možno i navyšovat a mít tak více výhod, nebo dividend, odměn a apod)

3. vyplnění dotazníku,

4. schválení předsednictvem a jeho pozdější podepsání.

Máte zájem?

pošlete nám email kontakt: