Stavební Bytové Družstvo

Sharing is caring!

Stavební Bytová sekce Družstva SD AKORN

co nabízíme?

nabízíme členství ve stavební bytové sekci družstva SD AKORN pro:

  1. 1.přestavby bytů

  2. 2. výstavby domů

  3. 3. mobilhouse, mobilheim, kontejnerová řešení, přírodní řešení, houseboat

  4. 4. členství, koordinaci, podporu a odborné vedení pro celé skupiny lidí se zájmem o zapojení se do programů získání a oprav opuštěných domů legální cestou a zapojení se do samosprávní a samoorganizační opravy za pomoci a pod odborným dohledem mistrů a architektů našeho stavebního družstva

chcete být členy družstva?

Členství v družstvu obnáší:

  1. 1.znalost stanov

STANOVY DRUŽSTVA <- link

(upozornění, pakliže zákon o sociálním družstevnictví ukládá 67% výnosů družstva vracet do družstva, znamená to až po odečtení všech výplat, odměn a dividend, jako uznaných nákladů, netýká se to tedy jednotlivých družstevníků, investorů, ani jejich zásluh, výdělků, odměn, dividend a vyplácených podílů)

2. základní členský vklad 1000 Kč (možno i navyšovat a mít tak více výhod, nebo dividend, odměn a apod)

3. vyplnění dotazníku,

4. schválení předsednictvem a jeho pozdější podepsání.

Máte zájem?

pošlete nám email kontakt: