Domů » Ing Martin Švec -DruPASIV

Ing Martin Švec -DruPASIV

Ekologické dřevostavby realizovatelné v pasivním standardu a s využitím obnovitelných zdrojů, které jsou určeny převážně pro komunitní, nebo stavebně bytovou družstevní skupinovou výstavbu.

Jedná se o městské domy, kde větší hustota zástavby umožní vznik polyfunkční čtvrti a omezí zábor volné krajiny, případně umožní vznik nových zelených rekreačních ploch pro všechny obyvatele.

Typů domů by mělo být celkem 18. Dělí se do 6 základních skupin:

F – funkcionalistické řadovky

K – kompaktní řadovky

A – atriové domy

T – terasové domy

P – půlpatrové domy (podlažní zlom umožňující osazení na ulici s velkým podélným spádem)

I – inverzní domy (domy s atriem před vstupem s možností osazení do svahu)

Součástí závazné studie by pak byl i vzorový soubor pro zapojení ekologických technologií jako třeba využívání dešťové vody, lokální výrobny solární energie, ale také urbanistická opatření: vysoký podíl veřejné zeleně s vybaveností pro rekreaci, prostory pro místní podnikání, komunitní zahrady, sdílený autopark atd..

Sharing is caring!